Lecture “Aymara cosmovision in this new time and the secret of the Chakana

The serpent and the path to a spiritual life 

In this lecture Silvia will speak about the cosmovision of the Aymara tradition and explain  about the chakana the rules that the world needs in this new time

In mei heb ik een aantal dagen te gast bij mij in Watergang Mama Coca Silvia Calisaya Chuquimia, zij is een traditionele Aymara-genezer die afstamt van het pre-Inca-volk dat in de zuidelijke regio van het Titicacameer woont.
Ze is geboren en getogen in een klein dorpje in de hooglanden
Silvia komt om de filosofie, leringen en tradities van de Aymara te delen, evenals de geschiedenis van de oorspronkelijke inheemse mensen die nog steeds in Peru wonen.
In may i wil have as a guest Mama Coca Silvia Calisaya Chuquimia, she is a traditional Aymara healer descended from the pre-inca people who inhabit the southern Lake Titicaca region.i
She was born and raised in a small highland village
silvia comes to share the philosophy, teachings, and traditions of the aymara, as well as the history of the ancient people still living in Peru.
  Address: Kanaaldijk 93 M 1454 AD Watergang   When you want a private session ask Sietske Mama Silvia will do the 20 th and the 21 th of may private sessions

Datum

17 mei 2024
Verlopen!

Tijd

19:00 - 21:30
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *